• Rychlý kontakt:
  • +420 777 646 438
  • Hodonín, Národní třída 300/24
about

O mně

Jako advokát mohu nabídnout svým klientům právní služby v širokém spektru oblastí práva. Hlavním je v maximální možné míře vyjít vstříc individuálním požadavkům klienta, a to jak z hlediska časového, tak i z hlediska jeho představ o rozsahu a náplni právní služby v konkrétním případě. Samozřejmostí je zachovávání mlčenlivosti o všech skutečnostech zjištěných při výkonu advokacie.

Poskytuji plný servis spočívající zejména v:

  • telefonických / osobních / e-mailových konzultacích k dané problematice
  • přípravě smluvní či jiné dokumentace
  • vypracování písemných stanovisek či rozborů ke konkrétním otázkám
  • návrhu řešení či postupu v dané situaci
  • jednání s protistranou
  • vymáhání pohledávek a v zastupování před obecnými nebo rozhodčími soudy či správními orgány