• Rychlý kontakt:
  • +420 777 646 438
  • Hodonín, Národní třída 300/24

Odměna

mince

Při určování výše odměny za poskytování právních služeb se řídím vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Především ale odměna za poskytované právní služby bývá obvykle stanovena po dohodě s klientem, s přihlédnutím na potřeby a možnosti klienta. Tato odměna může být sjednaná např. jako:

  • odměna za úkon, podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem
  • odměna časová, za jednu započatou hodinu - základní sazba 1.500,- Kč
  • odměna podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby
  • pevná odměna, za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
  • paušální odměna, za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem
  • podílová odměna, podle výsledku sporu
  • kombinace předcházejících odměn

Sjednávání výše odměny advokáta závisí kromě časové a obsahové náročnosti daného případu i na finančních možnostech konkrétního klienta. Při převzetí věci klienta vždy informuji o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.


Nejsem plátcem DPH


Subjektem pověřeným dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb, je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz